esittely

Esittely

Koulutus ja työskentelytapa

Olen Niina Nurmela ja valmistunut psykoterapeutiksi Oulun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta (Valvira). Psykoterapiasuuntaukseni on ratkaisukeskeinen. Olen lisäksi erikoistunut psykofyysiseen psykoterapiaan ja sertifioitunut EMDR I- ja II-tason terapeutti. Olen koulutukseltani myös valtiotieteiden maisteri, laillistettu sosiaalityöntekijä ja työnohjaaja. Käytän vaikuttavuuteen perustuvaa tutkimustietoa psykoterapiassani, jotta asiakas saisi terapiastaan parhaan mahdollisen hyödyn.

Olen työskennellyt kaikenikäisten asiakkaiden kanssa, joilla on ollut elämässään erilaisia haasteita, johon he ovat tarvinneet tukea. Erityisosaamista minulla on kriisityöstä, traumoista, riippuvuus- ja mielenterveysongelmista, erokonflikteista ja huoltoriidoista, moniammatillisesta työotteesta sekä perheiden kanssa työskentelystä. Olen hoitanut asiakkaita heidän elämänsä erilaisissa haasteissa tuloksellisesti. Haasteiden lisäksi koen tärkeänä löytää asiakkaan voimavarat ja unelmat, joiden avulla rakentaa asiakkaalle hänen toivomaansa hyvää tulevaisuutta.

Työskentelytapani on asiakasta osallistava ja dialoginen, tasaveroiseen yhteistyösuhteeseen perustuva. Toisinaan haastavia asioita voi olla vaikeaa käsitellä pelkän puheen avulla. Käytän työssäni tämän vuoksi myös toiminnallisia ja luovia menetelmiä psykoterapian tukena. Asiakkaan suostumuksella annan lisäksi pieniä välitehtäviä, minkä tarkoitus on edistää psykoterapiassa asiakkaan tavoitteita. Pyydän asiakkailtani myös säännöllistä palautetta, jossa asiakas arvioi työskentelyn toimivuutta omalla kohdallaan. Tämä auttaa psykoterapiaa olemaan yksilöllisesti räätälöityä ja siten vaikuttavaa. Pidän erittäin tärkeää, että asiakas kokee saavansa apua psykoterapiasta ja tulevansa kohdatuksi omana itsenään.