palvelut

Palvelut

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on asiakaslähtöinen, tavoitteellinen, voimavarakeskeinen ja tulevaisuussuuntautunut psykoterapiamuoto. Pidän yhteistyösuhteen rakentamista vuorovaikutukselliseksi, luottamukselliseksi ja avoimeksi erittäin tärkeänä, jotta asiakas saa kokemukseen kohdatuksi tulemisesta. Tutkimusten mukaan ratkaisukeskeinen psykoterapia on tuloksellista, saaden aikaan nopeaa helpotusta asiakkaan tilanteeseen.


Ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan voi hakeutua elämän eri tilanteissa, jolloin koet tarvitsevasi lisää tukea, uusia näkökulmia ja haluat etsiä ratkaisuja hyvinvointiasi tukemaan. Olet voinut kohdata elämässäsi raskaita kokemuksia, äkillisen kriisin, mielenterveyttä horjuttavan asian tai haluat pohtia elämäsi suuntaa, jotta voisit elää oman näköistäsi, merkityksellistä elämää.


Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa asiakas asettaa omat tavoitteensa terapialle ja psykoterapeutin tehtävänä on tukea asiakasta hänen prosessissa. Asiakas päättää itse myös psykoterapiansa kestosta. Toisinaan jo muutama käyntikerta voi olla riittävä, mutta käyntien määrä riippuu asiakkaan yksilöllisestä tarpeesta. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa sinun ei kuitenkaan tarvitse sitoutua pitkään psykoterapiaan, vaan käynnit sovitaan asiakaslähtöisesti ja joustavasti.